Snekker- og tømrertjenester

Utvendige arbeider:

 • Terrasser
 • Trapper
 • Rekkverk
 • Utvendig kledning
 • Etterisolering
 • Omlegging av tak
 • Dører og vinduer

Konstruksjonsarbeider innenfor trekonstruksjon:

 • Utvendige klimavegger og tak
 • Tilbygg
 • Garasje 

Innvendig bygningsmessige arbeider:

 • Rehabilitering av hus og leiligheter
 • Parkett
 • Listverk
 • Dører
 • Fast innredning.

Vi jobber ut i fra ferdige tegninger/skisser i tett samarbeid med arkitekt/kunde og bistår gjerne kunden med rådgiving angående utførelsen der dette er ønskelig.

Lang erfaring innenfor byggeledelse av totalentreprise på både nybygg- og rehabiliterings-prosjekter.
Meget gode og samarbeidspartnere innenfor tekniske fag gjennom mange år. Solide leverandører.